• Yapılacak yatırımlar konusunda arsa ve arazi tahsisi, KDV İstisnası, Kurumlar Vergisi indirimi, Gelir Vergisi stopaj desteği ve SSK prim desteği konularında  verilen her türlü teşviklerden şirketlerin yararlanması için gerekli çalışmaları yapmak. Özellikle imalatçı şirketlerin ar-ge desteklerinden yararlanması konularında hizmet vermek,
  • Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatı artırmak ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla tanınan;
  • Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları,
  • Pazar araştırması ve pazara giriş desteği,
  • Yurtdışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi,
  • Yurtdışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi,
  • Tasarım desteği,
  • Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turqualıty’nin desteklenmesi,
  • İstihdam yardımı,
  • Uluslar arası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının desteklenmesi konularında mükelleflerin yararlandırılması için gerekli işlemlerin yapılması
  • İlgili konularda eğitim verilmesi