• Yasal kayıt ve işlemlerin incelenerek vergi ile ilgili yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik uygunluk denetimi,
 • Kayıtların tek düzen hesap planına uygunluğu denetimi,
 • Detay mizan ve belge denetimleri,
 • Gelir, Kurumlar, Muhtasar, KDV ve ÖTV Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu,
 • SGK Beyannameleri denetimlerinin yapılarak ileride doğabilecek mali ve SGK konularında sıkıntıların ilk safhalarında önlenmesi için gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,
 • Gümrük Beyannamesi Tasdiki,
 • Dönem sonu işlemlerinin mevzuata uygunluğu ve sonuç hesaplarına yansıtılmasının denetimi,
 • Dernek,Tesis, Vakıf ve benzeri Kurumların Muafiyet ve İstisna ve hesaplarının tasdik işlemleri,
 • Mali tabloların sağlıklı ve mukayese edilebilir şekilde düzenlenmesine yönelik denetimi,
 • Muhasebe ve finansman departmanlarının verimliliğinin denetimi, Firmadan gelecek talepler doğrultusunda çalışma yapılarak bilgi sağlanması, Şirketlerde iç denetim talepleri olduğu takdirde bu talebi gereğinin en iyi şekilde yerine getirilmesi,
 • Diğer tasdik işlemleri,
 • İlgili konularda eğitim verilmesi