• Vergi Uzlaşmalarına yönelik hizmetler,
 • Vergi İncelemeleri Danışmanlığı,
 • Vergi yargısı ve davalarına yönelik hizmetler,
 • Tecil ve taksitlendirme işlemleri,
 • Şirketlere yönelik fizibilite,
 • Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluş işlemleri,
 • Kredi sözleşmeleri ve teminat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, ve teminatların kurulması (ipotek, ticari işletme rehni ve diğer rehinler),
 • Hisse satış sözleşmeleri, hissedarlık sözleşmeleri ve ortak girişim, sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
 • Finansman, birleşme ve devralmalar ve özelleştirmeler ile ilgili danışmanlık sunulması,
 • Ticaret ve şirketlere danışmanlık sunulması,
 • İlgili konularda eğitim verilmesi