• Vergi Uzlaşmalarına yönelik hizmetler,
  • Vergi İncelemeleri Danışmanlığı,
  • Vergi yargısı ve davalarına yönelik hizmetler,
  • Tecil ve taksitlendirme işlemleri,
  • Şirketlere yönelik fizibilite,
  • Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluş işlemleri,
  • Kredi sözleşmeleri ve teminat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, ve teminatların kurulması (ipotek, ticari işletme rehni ve diğer rehinler),
  • Hisse satış sözleşmeleri, hissedarlık sözleşmeleri ve ortak girişim, sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
  • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
  • Finansman, birleşme ve devralmalar ve özelleştirmeler ile ilgili danışmanlık sunulması,
  • Ticaret ve şirketlere danışmanlık sunulması,
  • İlgili konularda eğitim verilmesi