• Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS) Hizmetleri,
  • Türkiye Finansal Raporlama (TFRS) Hizmetleri,
  • Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler için finansal Raporlama (BOBİ FRS) Hizmetleri,
  • Özel Amaçlı Bağımsız Denetim raporları düzenlemek,
  • Uygunluk Denetim Raporları düzenlemek,
  • Özel amaçlı denetim (Due diligence)
  • İlgili konularda eğitim verilmesi