Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğmuştur. Uludağ Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi ( Vergi Denetmeni ) olarak görev yapmıştır. Görevi sırasında Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı “ Eğiticilerin Eğitimi” programına katılmış takip eden dönemlerde vergi ve muhasebe alanında hizmet içi eğitim programlarına eğitici olarak katılmıştır.

Vergi Müfettişleri Derneği ( Vergi Denetmenleri Derneği)’nin çıkarmış olduğu “Vergi Raporu” dergisinin 2 yıl süreyle genel koordinatörlüğünü yapmıştır. Aynı dergide yayınlanan makaleleri bulunmaktadır. TÜRMOB’un açmış olduğu Yeminli Mali Müşavirlik sınavına girmiş ve Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazanmıştır. Maliye Bakanlığındaki görevinden ayrılmış ve Yeminli Mali Müşavir olarak Ankara’da çalışmaya başlamıştır. TÜRMOB’un düzenlediği Denetim,Denetim Standartları ve Uygulamaları Eğitici Eğitimi programına katılmış, TÜRMOB tarafından Bağımsız Denetim Eğitimcisi kabul edilmiş ve meslek üyeleri için düzenlenen Bağımsız Denetim Eğitim Seminerlerinde eğitimci olarak görev almıştır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Gözetiminde ve Lisansüstü seviyede gerçekleştirilen "Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı” eğitimine katılmış ve Bağımsız Denetçi unvanı almaya hak kazanmıştır.