H. Sinan ALP Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı

UZMANLIK ALANLARI:

Sermaye Piyasası Kanununu uygulanması ile ilgili olarak:

Sahip Olduğu Lisanslar:

1-İleri Düzey Lisansı

2-Türev Araçlar Lisansı

3-Değerleme Uzmanlığı Lisansı

4-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

5-Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

6-Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı

Bu çerçevede yapılabilen İşler

a- Kanun kapsamına girmek isteyen şirketlerin uyum çalışmalarını yapmak,

(Kanuna uygun ana sözleşme hazırlanması, kayıtlı sermaye sistemine geçmek, kar dağıtımı, tahvil ve diğer borçlanma araçları ihracı, kurumsal yönetim ilkelerine uyum, bağımsız denetim, değerleme)

b- Kanun kapsamında ki şirketlerin, yapmak zorunda oldukları özel durum açıklamaları ve diğer yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilip getirilmediğini izlemek,

c- Sermaye piyasası kurumlarının ( aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri ) yönetim, denetim, kuruluş-dönüşüm-rutin faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi,

d- Borsa şirketi olmak,

T.Ticaret Kanunu kapsamında:

a- A.Ş. faaliyet ve denetiminin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi,

b- Yönetim kurulu, genel kurul oluşumu, çalışmaları, karar süreçleri, kararların iptali,

c- Ana sözleşme, birleşme, devir, tasfiye

EĞİTİM

Haziran 1996STANFORD UNIVERSITY

Graduate School of Business

Stanford Executive Program

Mayıs 1996S.E.C.

Development and regulation of securities markets

Eylül 1995GEORGE TOWN UNIVERSITY

School of Business /Alternative Structures for Securities Markets

Ekim 1990NOMURA

The Tokyo Capital Market Seminar

Haziran 1988

6 ay Hollanda ( Bağımsız denetim sistemleri incelenmesi).

Ekim 1986

6 ay İngiltere. Londra Borsası ( İngiliz Menkul Kıymetler Piyasaları İncelenmesi).

1973 – 1977A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İktisat - Maliye Bölümü

İŞ TECRÜBESİ

Mayıs 2005 – Aralık 2005 BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULUKurul Başkanlık Danışmanı

Mart 1995 – Mayıs 2005 BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU Kurul Başkan Yardımcısı

1993 – Mart 1995 BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU Denetleme Dairesi Başkanı

1990 – 1993BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU Denetleme Dairesi Başkan Yardımcısı

1987 – 1990 BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU Başdenetçi ( Denetleme Dairesi )

1984 – 1987 BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU Denetçi ( Denetleme Dairesi )

1978 – 1984 TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU Müfettiş

YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ

Çelik Halat ve Tel san A.Ş

İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş

İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

DİĞER

Ticaret Mahkemesi

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Bilirkişi