İç denetim genel olarak, Şirketin bütün birimlerinin hedeflere veya prosedürlere uygunluk denetiminin yapılması, sonucunun firma sahibi veya yöneticilerine raporlanması.

Etkin bir iç denetim faaliyeti, şirketlere büyük faydalar sağlamaktadır.

 • Şirketin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engellemeye yönelik iç ve dış risklerin tespit edilmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesinin sağlanması;
 • Maliyetlerin optimize edilmesi ve operasyonlarda verimliliğin sağlanması;
 • Hata, suistimal veya hilelerden kaynaklanan kayıpların önlenmesi;
 • Öngörülemeyen ve şirket açısından yıkıcı sonuçlar doğurabilecek olayların erken tespiti ve önlenmeye çalışılması. Bu tür olayların yaratabileceği hasarların minimize edilmesi;
 • Şirketin iç ve dış çevredeki fırsatları yakalamasının sağlanması;
 • Şirketin operasyonel etkinliğinin artırılması;
 • Kurumsal Yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve şirket itibarının artırılması;
 • Şirketin ekonomik, finansal ve reel sektör krizlerine dayanıklılığının artırılmasına destek verilmesi;
 • Şirket tarafından kamuya yapılan finansal raporlamalar ile şirket yöneticilerinin karar almada kullandığı operasyonel ve finansal verilerin güvenilirliği ve doğruluğunun korunması;
 • Şirket varlıklarının korunması ve kayıt altında tutulması;
 • Şirketin tabi olduğu yasa ve düzenlemelere uygunluğun sağlanması;