• Şirketlerin yeniden yapılandırılarak Yönetim Kurulunun ön göreceği hukuki sisteme adapte edilmesi,
 • Şirket organizasyonu ve reorganizasyonu,
 • Bütçe (uzun ve orta vadeli planlama)  uygulamalarına başlanılarak hedef yönetimi,
 • Ücret politikası,
 • İnsan Kaynaklarının organize edilmesi çalışmaları,
 • Muhasebe hesap planları.
 • Finansal tabloların oran analizleri,
 • Stok Yönetimi Çalışmaları,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Şirketlerin (ya da Grup Şirketinin) halka açılmasına yönelik bilgilendirilmeleri ve altyapı hazırlıklarına başlanarak ileriki dönemlerde alınacak bir kararla halka arz işlemlerinin kolaylıkla yapılmasının sağlanması,
 • Finans konularında şirketlerin ilave kazanç sağlayacakları yeni bir yapılanma için görüş oluşturulması,
 • İlgili konularda eğitim verilmesi