Ankara Ymm - Major Ymm - Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Limited Şirketi - Ymm Ankara - Blog

6728 Sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

6728 SAYILI KANUN İLE DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞŞİKLİKLER Nuri Değer YMM 09 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmak suretiyle bir kısım hükümleri ayni tarihte yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 23 -29 maddeleri ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu (DVK)'nda yapılan değişiklikler aşağıda ele alınmıştır. I- DVK'NUN ANA MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A-KAĞIT NÜSHALARININ BİRDEN FAZLA OLMASI Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 30.3.2010 tarih ve 19 sayılı DV Sirkülerin "3- Nüsha ve Suret Ayrımı ile Bu Kapsamda Değerlendirilen Kâğıtlara İlişkin DV Uygulaması” başlıklı bölümünde yer alan açıklamalara göre, DVK uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri…

E - Fatura Uygulamasına Geçerek Elektronik Defter Tutmak Zorunda olan Mükellefler için Geçiş Süreci ve Defter Tasdiği

E- FATURA UYGULAMASINA GEÇEREK ELEKTRONİK DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ VE DEFTER TASDİKİSMMM Harun AÇIKGÖZMAJOR Yeminli Mali Müşavirlik Denetim Müdürü1. GİRİŞMaliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak hazırlanan “1 sıra No.luElektronik Defter Genel Tebliğin” 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla elektronik defter (e-defter) uygulamasına geçilmiştir. 421 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinin 3.1.maddesine göre e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin elektronik defter tutma uygulamasına dahil olması zorunluluğu getirilmiş olup, 1 sıra nolu genel tebliğe göre ise belirtilen şartlar dâhilinde isteyen mükellefler de e-defter uygulamasına geçebilecektir.2. ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASINA GEÇİŞDefterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükelleflerin, tebliğde belirtilen şartları yerine getirmeleri…