Major Bağımsız Denetim Hoşgeldiniz

Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Mali Denetim ve Danışmanlık

Yasal kayıt ve işlemlerin incelenerek vergi ile ilgili yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik uygunluk denetimi, Kayıtların tek düzen hesap planına uygunluğu denetimi, Belge denetimleri, Detay mizan denetimleri, KDV Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu, Muhtasar Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu, Geçici Vergi Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu, Dönem sonu işlemlerinin

İhracatın Teşviki

Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatı artırmak ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla tanınan; Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları, Pazar araştırması ve pazara giriş desteği, Yurtdışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, Yurtdışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi, Tasarım desteği, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi ve

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri olarak; Finansal tabloların Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygunluğunun denetimi, Özel Amaçlı Bağımsız Denetim raporları düzenlemek, Uygunluk Denetim Raporları düzenlemek, Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS)Hizmetleri, Stok Yönetimi Çalışmaları, Özel amaçlı denetim( Due diligence), Şirket Değerlemeleri.

Kurumsallaşma Çalışmaları

Şirketlerin yeniden yapılandırılarak Yönetim Kurulunun ön göreceği hukuki sisteme oturtulması ve Kurumsallaşmaya yönelik olarak, Şirket organizasyonu ve reorganizasyonu, Bütçe (uzun ve orta vadeli planlama) uygulamalarına başlanılarak hedef yönetimi, Ücret politikası, İnsan Kaynaklarının organize edilmesi çalışmaları, Muhasebe hesap planları.

Vergi Hukuk Hizmetleri

Vergi yargısı ve davalarına yönelik hizmetler, Tecil ve taksitlendirme işlemleri, Şirketlere yönelik hukuki fizibilite, Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluş işlemleri, Kredi sözleşmeleri ve teminat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, ve teminatların kurulması (ipotek, ticari işletme rehni ve diğer rehinler), Hisse satış sözleşmeleri, hissedarlık sözleşmeleri ve ortak

Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Yönetim Danışmanlığı, Şirket Danışmanlığı, Kambiyo Mevzuatı ve Yabancı Sermaye Danışmanlığı, İşletme,finans,muhasebe,yönetim ve maliyet muhasebesi sistemlerinin organizasyonu ve reorganizasyonu, Teşvik Kredi Yatırım Danışmanlığı, Mali tahliller ve Raporlama, Özel amaçlı eğitimler

Major Bağımsız Denetim

Vergi Yönetimi

Vergi yasalarının imkân tanıdığı ve kullanılması halinde vergi yükünü azaltabilen ve şirketin alacağı yatırım kararlarında etkili olacak koşulların, şirket için olabilirliğini araştırmak ve uygulamaya koymak, oluşabilecek vergi risklerini en az düzeye indirmek.

Yatırım Teşviki

Yapılacak yatırımlar konusunda arsa ve arazi tahsisi, KDV İstisnası, Kurumlar Vergisi indirimi, Gelir Vergisi stopaj desteği ve SSK prim desteği konularında verilen her türlü teşviklerden şirketlerin yararlanması için gerekli çalışmaları yapmak. Özellikle imalatçı şirketlerin ar-ge desteklerinden yararlanması konularında yol göstermek.

SGK Konularında Denetim

Şirketlerin her ay denetimlerinin yapılarak ileride doğabilecek mali ve SSK konularında sıkıntıların ilk safhalarında önlenmesi için gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacak.

Major Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

İnternet Vergi Dairesi Hizmetleri
Vergi Dairesine yazılı müracaat ederek şifre almanız koşuluyla VUK 340 nolu tebliğ kapsamında olan mükelleflerimiz e- beyanname gönderebilirler. İnternet vergi dairesinden vergi dairesine gitmeden yasalarımızın el verdiği koşullarda almanız gereken belgeleri alabilirsiniz veya bilgilerinizi gönderebilirsiniz.
E-Fatura
E-Defter
E-Tebligat

Major Bağımsız Makaleler

Burada Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Makale ve Araştırmalarını bulabilirsiniz...
Devamını Oku

Major Bağımsız Denetim Tanıtım

Uğurcan ÖZSES ile Röportaj