Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Mali Denetim ve Danışmanlık

Yasal kayıt ve işlemlerin incelenerek vergi ile ilgili yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik uygunluk denetimi, Kayıtların tek düzen hesap planına uygunluğu denetimi, Belge denetimleri, Detay mizan denetimleri, KDV Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu...

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Finansal tabloların Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygunluğunun denetimi, Özel Amaçlı Bağımsız Denetim raporları düzenlemekUygunluk Denetim Raporları düzenlemek, Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS)Hizmetleri, Stok Yönetimi Çalışmaları, Özel amaçlı denetim( Due diligence), Şirket Değerlemeleri...

Tasdik işlemleri

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdiki, Gelir, Kurumlar, KDV ve ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiki, Gümrük Beyannamesi Tasdiki, Dernek,Tesis, Vakıf ve benzeri Kurumların Muafiyet ve İstisna ve hesaplarının tasdik işlemleri, Diğer tasdik işlemleri...

Hukuk Hizmetleri

Vergi yargısı ve davalarına yönelik hizmetler, Tecil ve taksitlendirme işlemleri, Şirketlere yönelik hukuki fizibilite, Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluş işlemleri, Kredi sözleşmeleri ve teminat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, ve teminatların kurulması (ipotek, ticari işletme rehni ve diğer rehinler), Hisse satış sözleşmeleri, hissedarlık sözleşmeleri ve ortak girişim, sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere...

Vergi Yönetimi

Vergi yasalarının imkân tanıdığı ve kullanılması halinde vergi yükünü azaltabilen ve şirketin alacağı yatırım kararlarında etkili olacak koşulların, şirket için olabilirliğini araştırmak ve uygulamaya koymak, oluşabilecek vergi risklerini en az düzeye indirmek...

Yatırımların Teşviki

Yapılacak yatırımlar konusunda arsa ve arazi tahsisi, KDV İstisnası, Kurumlar Vergisi indirimi, Gelir Vergisi stopaj desteği ve SSK prim desteği konularında verilen her türlü teşviklerden şirketlerin yararlanması için gerekli çalışmaları yapmak. Özellikle imalatçı şirketlerin ar-ge desteklerinden yararlanması konularında yol göstermek...

Major Bağımsız Denetim

İhracatın Teşviki

Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatı artırmak ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla tanınan; Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları, Pazar araştırması ve pazara giriş desteği, Yurtdışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, Yurtdışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi...

SSK Konularında Denetim

Şirketlerin her ay denetimlerinin yapılarak ileride doğabilecek mali ve SSK konularında sıkıntıların ilk safhalarında önlenmesi için gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacak...

Bath Room Design

Şirketlerin yeniden yapılandırılarak Yönetim Kurulunun ön göreceği hukuki sisteme oturtulması ve Kurumsallaşmaya yönelik olarak, Şirket organizasyonu ve reorganizasyonu, Bütçe (uzun ve orta vadeli planlama) uygulamalarına başlanılarak hedef yönetimi, Ücret politikası, İnsan Kaynaklarının organize edilmesi çalışmaları, Muhasebe hesap planları.

Major Bağımsız Denetim Makaleler

Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Work Room Design

Work Room Design

Client: iThemesLabDate: 02/28/2016

Fixie listicle lo-fi food truck viral flannel, fap ramps chillwave mumblecore selfies. Lo-fi kogi celiac mustache.

Read More
Bed Room Design

Bed Room Design

Client: JoomshaperDate: 02/28/2016

Fixie listicle lo-fi food truck viral flannel, fap ramps chillwave mumblecore selfies. Lo-fi kogi celiac mustache.

Read more
Living Room Design

Living Room Design

Client: ThemeXpertDate: 02/28/2016

Fixie listicle lo-fi food truck viral flannel, fap ramps chillwave mumblecore selfies. Lo-fi kogi celiac mustache.

Read more

Bizimle İletişim Kurun

885

Completed
Projects

990

Happy
Clients

101

Ongoing
Projects

303

Quote
Delivery

Major Bağımsız Makaleler

Burada Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Makale ve Araştırmalarını bulabilirsiniz...

Our Portfolio

Load More

Incredible Team

No limitation with the Imperial template. Easy-to-use drag & drop SP Pagebuilder,
Imperial lets you feel the full power of creation.
Kishore PashaCEO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Musa AmanArchitect
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robin Milford Designer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Customer Feedback

  • Client 1
  • Client 2
  • Client 3
  • Client 4
  • Client 5
  • Client 6
  • Client 7
  • Client 8